top of page
203A0767.jpg

Освіта / Education

  • Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, сертифікація схема-терапевта, курс «Вигорання та копінг-стратегії».

  • Київський інститут сучасної психології та психотерапії, магістр клінічної психології.

  • Університет економіки та права «КРОК», магістр менеджменту.

  • Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі, магістр фінансів і кредиту.

English: 

  • Ukrainian Institute of Cognitive-Behavioral Therapy, Scheme-Therapist Certification, Burnout and Coping Strategy Course.

  • Kyiv Institute of Modern Psychology and Psychotherapy, Master of Clinical Psychology.

  • "KROK" University of Economics and Law, Master of Management.

  • Ukrainian State University of Finance and International Trade, Master of Finance and Credit.

bottom of page